Hiện nay số lượng người chơi không còn nhiều
BQT mu sẽ đóng cửa máy chủ mu custom do không còn kinh phí
Anh em còn yêu thích ủng hộ thì qua
Mu-away.com Open 13h: 18/4/2020
BQT mu xin kính báo